Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular

Bu sayfada Merak edilip sorulan sorular ve cevapları bulunmaktadır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (Osgb) Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.

Kimlere Hizmet veriyorsunuz?

İstanbul ve İstanbul ‘a komşu iller bölgesinde küçük, orta ve büyük ölçekli birçok firmaya iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca çözüm ortaklarımız ile tüm Türkiye sathında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri verebilmekteyiz.

Çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarını ne zaman yaptırmalıyım?

İşe girişlerinde.
İş değişikliğinde.
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
• Çok tehlikeli sınıflarda en az senede bir defa
• Tehlikeli sınıflarda en az üç senede bir defa
• Az tehlikeli sınıflarda en az beş senede bir defa

İş Güvenliği eğitimleri ne zaman verilir?

Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara İş Güvenliği Eğitimi verilir;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

OSGB Yetki Belgesi Nedir?

OSGB kurumu olarak faaliyet göstermek isteyenlerin yerine getirmeleri gereken spesifik şartlar bulunur. Bu şartların yerine getirilmesi sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından OSGB yetki belgesi verilir.

Hangi işletmeler iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorunda?

20.06.2012 yılında resmî gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte işletmeler için İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personel istihdam etme veya bir Ortak Sağlık Güvenlik biriminden hizmet alma zorunlulukları tespit edilmiştir.
İşletmelerin tehlike sınıfları ve çalışan sayılarına göre kanunda belirtilen sürelerde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) görevlendirmeleri gerekmektedir.
İlgili kanuna göre işletmeler Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olarak 3 sınıfa ayrılmakta ve zorunluluk kapsamları bu sınıflara göre belirlenmektedir.